Choose language

Tutkimus: M2 on Suomen tunnetuin kulu- ja matkalaskuohjelma

M2 on ylivoimaisesti tunnetuin kulu- ja matkalaskuohjelma Suomessa taloushallinnon ammattilaisten ja -päättäjien keskuudessa. Asia käy ilmi marraskuussa 2022 toteutetusta bränditutkimuksesta, jossa selvitettiin kulu- ja matkalaskuohjelmien tunnettuutta Suomessa. 

m2-blogi-tunnetuin-kulu-ja-matkalaskuohjelma-1200x700

Tutkimuksessa selvitettiin, mitä kulu- ja matkalaskuohjelmia haastatelluille tulee spontaanisti mieleen. Vastaajista kolmasosa (33 %) mainitsi M2:n. Lisäksi kolmen kärkeen ylsivät yleisluontoinen “Visma” (20 %) ja Procountor (13 %).

Tutkimuksessa kysyttiin myös M2-ohjelmistoon liitettyjä mielikuvia. Yleisimmät ohjelmistoon liitetyt mielikuvat olivat yksinkertainen / helppo käyttää (18 %), hyvä (18 %) ja toimiva / luotettava (10 %).

”Olemme keskittyneet M2:n kehityksessä viime vuosina käyttökokemuksen parantamiseen ja työ jatkuu edelleen. Erityisesti uuden M2-mobiilisovelluksen myötä käytettävyyteen on tulossa huomattavia parannuksia lähitulevaisuudessa”, kertoo M2:n tuotepäällikkö Jani Vertanen.

M2-tutkimus-ominaisuudet

Kuvateksti: M2 kulu- ja matkalaskuohjelmaan liitetyt mielikuvat

Tutkittavista yrityksistä 16 prosentilla on tällä hetkellä käytössä M2 kulu- ja matkalaskuohjelma. M2 oli käytössä erityisesti yli 250 henkilön yrityksissä ja yrityksissä, joiden liikevaihto on yli 50 miljoonaa. Muut eniten kulu- ja matkalaskuhallintaan käytetyt ohjelmistot olivat eTasku, Visman muut ohjelmat, Procountor sekä Bezala. 

Meillä ei ole käytössä soveltuvaa ohjelmistoa, ja tuntien ja matkalaskujen käsittelyyn menee kohtuuttomasti aikaa.

Avoin vastaus tutkimukseen osallistuneelta henkilöltä

16 prosenttia vastaajista ilmoitti, että heillä ole käytössä mitään kulu- tai matkalaskuohjelmistoa, tai kulu- ja matkalaskujen käsittelyssä käytetään ainoastaan exceliä tai vastaavaa työkalua.

”Todellinen luku on varmasti vielä suurempi. Esimerkiksi moni taloushallinnon järjestelmä tarjoaa toiminnallisuuksia matkojen ja kulujen manuaaliseen kirjaamiseen, mutta mitä enemmän yrityksessä on kuluja ja liikkuvaa henkilöstöä, sitä enemmän on tarvetta automaatiolle ja laskennalle. Silloin kokonaisvaltainen matka- ja kuluhallinnan ohjelmisto, kuten M2 tarjoaa paljon hyötyjä”, sanoo Account Director Mikko Joki-Korpela.

Käytettävyys ja monimutkaisuus ohjelmistojen haasteena

Haasteiksi nykyisen kulu- ja matkalaskuohjelman käytössä koettiin ohjelman käytettävyys tai monimutkaisuus käyttäjien näkökulmasta (14 %), liitteiden tai kuittien liittäminen (5 %), yhteensopimattomuus muiden ohjelmien kanssa (5 %) ja manuaalisen tai tuplatyön määrä (5 %). Toisaalta yli puolet vastaajista (55 %) koki, ettei käytettävän ohjelman kanssa ole lainkaan haasteita.

”M2:n kehityksessä olemme panostaneet helppokäyttöisyyteen ja selkeyteen, jolloin esimerkiksi liitteiden ja kuittien lisääminen on helppoa. Lisäksi kun prosessit rakennetaan kunnolla oikean ohjelmistokumppanin kanssa, tuplatyölle ei ole tarvetta. M2 on integroitavissa käytännössä kaikkiin tarvittaviin järjestelmiin, mikä vähentää manuaalisen työn määrää huomattavasti”, Joki-Korpela jatkaa.

M2-tutkimus-haasteet

Kuvateksti: Suurimmat haasteet kulu- ja matkalaskuohjelmien käytössä.

Tutkimuksen toteutti ToinenPHD marraskuussa 2022. Tutkimuksen kohderyhmä oli taloushallinnon ammattilaiset sekä taloushallinnon palveluista päättävät henkilöt yli 50 henkilön B2B-yrityksissä Suomessa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 159 henkilöä.

Minimoi kulu- ja matkalaskulaskujen käsittelyyn kuluva aika M2:n avulla.

Lue lisää

Lue myös nämä blogit