Choose language

Pikaopas matkalaskuohjelmien vertailuun

Mitä kannattaa huomioida matkalaskuohjelman valinnassa?

M2-matkalla M2-matkalla

Matkalaskuohjelmien moninaiset ominaisuudet – kartoita mitä oikeasti tarvitset

Matkalaskujärjestelmiä, kuten järjestelmiä yleensäkin, vertaillaan tyypillisesti ominaisuuksilla, hinnalla ja käytettävyydellä. Mutta mille seikoille kannattaa antaa eniten painoarvoa?

Tässä artikkelissa käymme läpi, millaisia asioita matkalaskuohjelmien vertailussa kannattaa huomioida ja mitkä ominaisuudet ovat oikeasti yrityksellesi hyödyllisiä nyt ja tulevaisuudessa.

Matkalaskuohjelmien ominaisuuksia vertaillessa voi mennä pää pyörälle. Hyppää alta lukemaan suoraan sinua kiinnostavista ominaisuuksista: mitä ne tarkoittavat ja kenelle kyseinen ominaisuus on hyödyllinen?

M2-ekuitti

Rakenteinen sähköinen kuitti eli ekuitti

Rakenteinen sähköinen kuitti perustuu dataan, ei esimerkiksi kuvaan kuitista. Kun käytät yrityksesi luottokorttia, kuitissa olevat tiedot siirtyvät suoraan kulu- ja matkalaskujärjestelmään, joka puolestaan antaa käyttäjälle kuittidatan valmiiksi pilkottuna rivitason tietoihin saakka. Parhaimmillaan jopa kululajit ovat valmiina paikoillaan. Manuaalinen käsin tiliöinti poistuu ja käyttäjä pelkästään tarkastaa ja hyväksyy valmiin tiliöinnin. Tällaisessa järjestelmässä ajallinen säästö on noin 14-15 minuuttia per kuitti, kun huomioidaan kaikki tahot, jotka kuittia käsittelevät.

eKuitti helpottaa kaikkien organisaatioiden arkea, joissa henkilöille syntyy useampia kuluja ja/tai matkoja kuukaudessa.

eKuitti mahdollistaa tulevaisuudessa pitkälle viedyn automaation kulu- ja matkalaskujen teossa. Rakenteellisissa sähköisissä kuiteissa voi olla kaikki tiliöinnin näkökulmasta tarpeellinen data ja paljon muuta, kuten taksimatkan pituus, reitti, taksin numero ja rekisterinumero, hotellin tiedot ja jopa yöpyjien nimet. Sähköiseen kuittiin perustuva järjestelmä voi kuun lopussa koota automaattisesti käyttäjän kaikki kuukauden kulut yhteen ja tehdä niiden perusteella valmiin matkalaskuehdotuksen tarkastusta varten.  Käyttäjän tarvitsee ehkä vain lisätä selite tai pari ja lähettää hyväksyttäväksi.

Automaattinen päivärahalaskenta

Automaattinen päivärahalaskenta on kiistatta yksi tärkeimmistä matkalaskuohjelman ominaisuuksista ja on hyödyllinen organisaatioille, jossa matkustetaan ja näin ollen maksetaan työntekijöille päivärahaa.

Automaattinen päivärahalaskenta toimii matkalaskuohjelmassa niin, että työntekijä syöttää ohjelmaan kellonaikoineen ja merkkaa mukaan työnantajan kustantamat ateriat. Ohjelmisto laskee näiden pohjalta automaattisesti, kuinka paljon päivärahaa työntekijälle tulee maksaa. Näin päivärahalaskelmaa ei tarvitse tehdä itse ja sen saa kätevästi liitettyä osaksi matkalaskua.

Mikäli teillä sovelletaan työehtosopimusta, jossa päiväraha lasketaan poikkeavasti, kannattaa varmistaa että matkalaskuohjelma kykenee huomioimaan kyseisen TES:in poikkeamat laskelmissaan. Modernit matkalaskuohjelmat laskevat päivärahat useiden eri työehtosopimusten mukaisesti sekä Suomessa että ulkomailla.

kilometriseuranta-m2

Automaattinen kilometrilaskenta

Kilometrikorvauksia kirjatessa mukana täytyy olla tarkka kilometrimäärä. Automaattisen kilometrilaskennan avulla kilometrejä ei tarvitse raapustaa manuaalisesti vihkon kulmaan tai exceliin, joista taloushallinto yrittää saada tolkkua ilmoittaakseen kilometrit palkanlaskentaan, vaan kilometrit siirtyvät automaattisesti matkalaskuohjelmaan joko mobiilisovelluksen tai erillisen seurantalaitteen avulla.

Esimerkiksi M2-mobiilisovelluksen avulla voit painaa matkan alussa laskurin päälle ja määränpäähän saapuessa pois. Ohjelma laskee kuljetun kilometrimäärän ja siitä syntyvät korvaukset automaattisesti osaksi matkalaskua.

Kihon automaattisen ajokilometrien seurannan avulla sinun enää tarvitse edes itse laittaa seurantaa päälle: seuranta lähtee automaattisesti päälle ajon alkaessa ja pois päältä kun lopetat ajon. M2-mobiilisovellus kokoaa ajot yhteen, jonka jälkeen voit valita ajot, jotka haluat lähetettävän matkalaskuohjelmaan käsiteltäväksi kilometrikorvausten hakemista varten.

Automaattinen kilometrien laskenta ja seuranta on hyödyllinen ominaisuus kaikille organisaatioille, joissa syntyy paljon työajoa ja maksetaan kilometrikorvauksia.

Tiliöinti tai kustannuskohdistus

Mahdollisuus tiliöintiin tai kustannuskohdistukseen on tärkeä ominaisuus organisaatioille, joissa halutaan seurata projektikohtaisia kuluja tai jossa matkakulut laskutetaan suoraan asiakkaalta.

M2 kulu- ja matkalaskuohjelmassa voit merkitä matka- ja kululaskut suoraan halutuille kustannuspaikoille, kuten tietyille asiakkuuksille tai projekteille. Laskut putoavat kirjanpidossa suoraan haluttuihin projekteihin, eikä kenenkään kirjanpidon ulkopuolella tarvitse vaivata päätään sillä, minkä kohdan alle lasku kuuluu.

expense

Luottokorttikulujen käsittely

Jos yrityksessänne on useita yritysluottokortteja käytössä, on luottokorttiostoja kätevin käsitellä järjestelmässä ja kohdistaa niistä aiheutuneet kulut suoraan tietylle matkalaskulle. Näin hoidatte matka- ja kululaskut yhdessä järjestelmässä.

Luottokorttiostot voidaan siirtää suoraan käyttäjän mobiilisovellukseen käsiteltäväksi: kun käyttäjä tekee oston yrityksen kortilla, saa hän heti kuitin ostosta suoraan mobiilisovellukseen. Käyttäjä yhdistää vain kuitin laskulle ja lähettää sen eteenpäin.

Luottokorteista saatava sähköinen kuitti nopeuttaa tiliöintiä ja siten talousyksikön elämää. Mikäli ominaisuus on teille tärkeä, varmista, että haluamanne matkalaskuohjelma tukee sähköisiä kuitteja.

Asiatarkastuksen automatisointi ja laskun hyväksyntäkierto

Sähköisessä kierrätyksessä matkalasku kulkee automaattisesti eteenpäin hyväksyntäketjussa seuraavalle henkilölle sen jälkeen, kun edellinen on kuitannut oman osuutensa. Lasku myös palaa takaisin ketjussa, mikäli siinä huomataan puutteita.

Ominaisuus on tärkeä jokaiselle matka- ja kululaskuja tekevälle organisaatiolle, jossa laskuja käsitellään porrastetusti (esimerkiksi työntekijä – esihenkilö – taloushallinto). 

Laskun hyväksyntää ja sähköistä kierrätystä voidaan helpottaa automaation avulla. Esimerkiksi kun käyttäjä lähettää matkalaskut hyväksyttäväksi, järjestelmä käy kaikki kuitit – sekä paperiset että sähköiset – läpi.

Mikäli tiedoissa on puutteita, järjestelmä ei lähetä sitä eteenpäin ennen kuin käyttäjä on korjannut puutteelliset tiedot. Tällainen järjestelmä estää käyttäjää lähettämästä virheellistä ja puutteellista dataa, jolloin asiatarkastajan aikaa säästyy.

reporting

Raportointi

Raportoinnin tarpeet riippuvat täysin siitä mitä organisaatiossa halutaan mitata. Matkalaskujärjestelmästä on mahdollista saada hyödyllistä dataa esimerkiksi johtoryhmän raportointiin, seuraavan vuoden budjettiin ym. Mieti siis mitä sinun organisaatiossasi mitataan, millaisia lukuja tarvitset tähän ja onko ne mahdollista poimia suoraan matkalaskujärjestelmästä.

Hyvään nykyaikaiseen järjestelmään kuuluu myös se, että raportit ovat monipuolisesti haettavissa, saatavissa ja muokattavissa. On tärkeää, että pohjat voi tehdä itse ja jakaa tarvittavien henkilöiden kanssa.

Hyvät raportointimahdollisuudet hyödyttävät kaikkia yrityksiä, mutta erityisesti organisaatioita, joissa mittaaminen, tiedolla johtaminen ja ennustaminen ovat tärkeitä. Kulujen käsittely matkalaskuohjelmassa helpottaa esimerkiksi matkustamisen aiheuttamia kustannuksia.

Matkasuunnitelman tekeminen

Matkasuunnitelmat ovat tärkeitä erityisesti organisaatioille, joissa matkat ja kulut täytyy hyväksyttää etukäteen (esimerkiksi kunnilla, kaupungeilla ja valtiolla). Lisäksi ominaisuus sopii organisaatiolle, jossa tehdään toistuvasti isompia matkoja esimerkiksi ulkomaille tai koulutuksiin.

Matkasuunnitelmia voi hyödyntää oikeastaan kahteen eri tarkoitukseen 1) matkakulujen arviointiin ja 2) matkojen hyväksyttämiseen etukäteen. Järjestelmään syötetään matkan tiedot ja kulut mahdollisimman tarkasti, jolloin saadaan selville matkan kokonaiskustannukset. Järjestelmä laskee myös päivärahat annettujen tietojen perusteella osaksi arvioituja kustannuksia, jonka jälkeen työntekijä voi laittaa suunnitelman esihenkilölle hyväksyttäväksi. Matkan toteutuessa suunnitelmaa voi käyttää varsinaisen matkalaskun pohjana.

Matkasuunnitelmaa voi tulevaisuudessa käyttää myös vaikkapa hiilijalanjäljen laskemiseen. Tällöin voidaan jo ennen matkaa huomata, että matkan hiilijalanjälki on suuri ja vaihtaa esimerkiksi kulkuneuvo vähäpäästöisempään vaihtoehtoon.

travel

Hiilijalanjäljen laskenta

Vastuullisuuden huomioiminen matkustamisessa on yrityksissä entistä tärkeämpää. Sen tukemiseksi järjestelmien on pystyttävä tuottamaan tietoa siitä, miten paljon päästöjä yrityksen matkustaminen tuottaa. 

Esimerkiksi M2-järjestelmään on mahdollista yhdistää CarbonLink-hiilijalanjälkilaskenta. Palvelun avulla matka- ja kululaskudatasta nähdään nopeasti yrityksen tuottama hiilijalanjälki. Kun päästöt konkretisoituvat visuaalisen raportin avulla, vastuullisempien valintojen tekeminen helpottuu.

Tämä voi näkyä muun muassa vastuullisempien hotellien valinnassa. Monet hotellit laskevat jo nyt yhden yöpymisen aiheuttaman hiilijalanjäljen. Tämän tiedon he voivat tuottaa esim. rakenteisessa muodossa sähköisenä kuittidatana, jolloin se voidaan saada näkyviin myös matkalaskujärjestelmässä ja välittää sieltä eteenpäin erillisiin hiilijalanjäljenlaskentapalveluihin.

Verollisten korvausten maksaminen

Päiväraha- ja kilometrikorvauksista maksettavat korvaukset ovat lähtökohtaisesti verottomia. Siksi monissa matkalaskujärjestelmissä on mahdollista käsitellä vain verottomia korvauksia. Joissain järjestelmissä on kuitenkin mahdollista käsitellä myös verollisia korvauksia, kuten kokouspalkkioita.

Ominaisuus on tärkeä erityisesti organisaatioille, joissa maksetaan kokouspalkkioita (esim. monet liitot ja yhdistykset), mutta toki myös muille organisaatioille, joissa verollisten korvausten maksaminen on oleellista.

Henkilöstötietojen hallinta

Henkilöstötietojen hallinta

Henkilöstötiedot (esim. nimi ja kustannuspaikka) ovat olennainen osa toimivaa matkalaskujärjestelmää. Henkilöstötietoja voidaan säilyttää joko suoraan kyseisessä järjestelmässä, tai tuoda ne integraatiot avulla matkalaskujärjestelmään henkilöstöhallinnon järjestelmästä.

Usein ensimmäinen vaihtoehto henkilöstötietojen hallinnalle ei ole suoraan matkalaskujärjestelmä, vaan useamman järjestelmän kokonaisuus, joka sisältää matkalaskujen ja henkilöstötietojen lisäksi myös kirjanpidon ja palkanmaksun hallinnan.

Tällaiset monen järjestelmän ratkaisut ovat yleensä hieman suppeampia yksittäisissä ominaisuuksissaan ja sopivat siksi paremmin yrityksille, jotka eivät tarvitse monipuolisesti erilaisia matka- ja kuluhallinnan toiminnallisuuksia. 

Erillinen matkalaskuohjelma tarjoaa usein monipuolisempia mahdollisuuksia matka- ja kuluhallintaan, kuten automaattisen päivärahalaskennan. Integraatioiden avulla tarvittavat henkilöstötiedot saadaan kulkeutumaan esimerkiksi HR-järjestelmästä matkalaskujärjestelmään, jolloin tietoja ei tarvitse ylläpitää useammassa järjestelmässä. 

Automatisoidut ajastukset

Ajastusten avulla automatisoit eri tapahtumia tietyille päiville tai ajankohdille. Voit esimerkiksi ajastaa laskut lähtemään maksatukseen ja kirjanpitoon joka kuun lopussa. Voit myös mm. asettaa henkilötiedot päivittymään matkalaskujärjestelmään automaattisesti ja varmistaa että valuuttakurssit päivittyvät järjestelmään tasaisin väliajoin.

Office

Integraatiot

Matkalaskuohjelman monipuoliset integraatiot ovat tärkeitä kaikille organisaatioille. Kun matkalaskuohjelma on integroitu muihin järjestelmiin, kuten yrityksen taloushallinnon järjestelmään, tietoja ei tarvitse kirjata useaan eri paikkaan. Esimerkiksi tiedot maksettavista päivärahoista ja kilometrikorvauksista kulkevat kulkevat automaattisesti palkanlaskentaan ja tulorekisteriin, ja kulut kirjautuvat oikeille tileille kirjanpidossa.

Esimerkki siitä, mistä ja mihin matkalaskuohjelman dataa liikkuu:

Miten löytää käytettävyydeltään ja visuaalisuudeltaan toimiva järjestelmä?

Järjestelmän visuaalisuus on monelle tärkeä ominaisuus, mutta mikäli järjestelmää on hankala käyttää tai siitä puuttuu olennaisia toimintoja, siitä ei ole käytön kannalta lopulta juuri iloa. Siksi järjestelmien vertailussa kannattaa keskittyä ensisijaisesti käytettävyyteen eli siihen, kuinka helpoksi ohjelman käyttäjät kokevat sen käytön.

Esimerkiksi moni työntekijöistä saattaa tehdä matka- ja kululaskuja vain kerran tai pari vuodessa, joten siksi kannattaa varmistaa, että järjestelmä on sen verran intuitiivinen ettei se aiheuta turhaa hikoilua. Näin myös vältetään taloushallinnon kuormittuminen toistuvista kyselyistä, miten se matkalasku taas tehtiinkään.

Myös erilaiset mobiilisovellukset helpottavat työntekijän arkea, sillä kulut voi ilmoittaa helposti heti ostotapahtuman jälkeen. Erityisesti yrityksissä, joissa on paljon liikkuvaa henkilöstöä, mobiilisovellukset voivat helpottaa elämää.

Paras keino selvittää käytettävyyttä on tutustua eri järjestelmiin. Hyvä keino on pyytää verkkoesittelyjä ja lukea eri toimittajien referenssejä, jotta saa mahdollisimman hyvän käsityksen siitä, minkälaista käyttökokemusta eri järjestelmät todellisuudessa tarjoavat.

Ota yhteyttä

Mikko-JK-round

Mikko Joki-Korpela
Account Director
mikko.joki-korpela@visma.com
050 406 6762

Jesse-V-round

Jesse Vainio
Sales Manager
jesse.vainio@visma.com
050 435 6361

Dmitri-A-round

Dima Aho
Sales Manager
dima.aho@visma.com
040 590 7411