Choose language

Kilometrikorvaus, ateriakorvaus ja päiväraha 2024 – mitä korvauksia työmatkasta voi saada?

Työmatkailu on murroksessa: mobiilit työkalut mahdollistavat entistä sujuvammat työmatkat, joihin kuitenkin liittyy edelleen runsaasti erilaisia vaatimuksia ja käytäntöjä. Tässä blogissa avaamme työmatkailun terminologian peruskivet: kilometrikorvauksen, päivärahan ja ateriakorvauksen, ja millä perusteilla voit hakea työmatkasta korvausta.

m2-blogi-kilometrikorvaus-paivaraha-ateriakorvaus-1200x700

# Mikä on kilometrikorvaus (2024)?
# Mikä on päiväraha (2024)?
# Mikä on ateriakorvaus (2024)?
# Miten haen työmatkakorvauksia?

Kilometrikorvaus

Kilometrikorvaus on työntekijälle omalla kulkuneuvolla tehdystä tilapäisestä työmatkasta maksettava veroton korvaus.

Toisin kuin moni luulee, kilometrikorvaus ei ole vain “bensarahaa”, vaan kyseessä on myös korvaus oman ajoneuvon kuluttamisesta. Kilometrikorvaus liittyy siis esimerkiksi moottorin ja renkaiden kulumiseen ja tätä kautta ajoneuvon arvon alenemiseen, joka aiheutuu työn edellyttämästä oman kulkuneuvon käytöstä. 

  • Kilometrikorvaus vuonna 2024 on 0,57 euroa / kilometri (vuonna 2023 0,53 senttiä).

Maksettava korvaus voi kuitenkin vaihdella työehtosopimuksen, työsopimuksen tai työnantajan käytäntöjen mukaan. Korvaukseen vaikuttaa myös työmatkaan käytetty kulkuneuvo ja esimerkiksi mönkijöille ja mopoille on määritelty omat kilometrikorvaukset! Lisäksi esimerkiksi perävaunun kuljettamisen tai ylimääräisten matkustajien vuoksi maksettavaa summaa voidaan korottaa. 

Kilometrikorvausten kannalta korvattaviksi määritellään sellaiset työmatkat, jotka kohdistuvat työpaikan ulkopuolella sijaitsevalle erityiselle työntekemispaikalle. Tämä tarkoittaa sitä, että kodin ja työpaikan välisistä matkoista kilometrikorvausta ei voi saada, vaikka ne henkilökohtaisessa verotuksessa voikin vähentää tulonhankkimiskuluina. 

Toisaalta kilometrikorvauksia saadaksesi ajoneuvon ei tarvitse olla sinun omistuksessasi, vaan esimerkiksi perheenjäsenen tai kaverin ajoneuvolla tehdystä matkasta voi yhtälailla saada kilometrikorvauksia. Kilometrikorvauksen saamiseksi jokaisesta työmatkasta on kuitenkin tehtävä asianmukainen matkalasku.

Kirjaa kilometrit missä ja milloin vain M2:n avulla.

Lue lisää

Päiväraha


Päiväraha on työntekijälle maksettava veroton korvaus työmatkan aiheuttamista ruokamenojen ja muiden elinkustannusten lisäyksestä.

Käytännössä päivärahalla korvataan siis sellaisia kustannuksia, joita työntekijälle ei olisi koskaan syntynyt ilman työn vuoksi tehtyä matkaa.Päivärahaa ei kuitenkaan ole tarkoitettu matkustamisesta tai majoittumisesta aiheutuviin kuluihin, kuten junalippujen ostamiseen tai hotellilaskun maksamiseen. Myös päivärahan saamiseksi jokaisesta työmatkasta on tehtävä matkalasku.

Päivärahaa voidaan maksaa kotimaan matkoista sekä ulkomaan matkoista.

Kotimaan päiväraha

Kotimaan päiväraha vuonna 2024 on:

  • kokopäiväraha 51 euroa (työmatka yli 10 tuntia) (vuonna 2023 48 euroa)
  • osapäiväraha 24 euroa (työmatka yli 6 tuntia) (vuonna 2023 22 euroa)

Päivärahaa maksetaan, jos työmatkan kohde sijaitsee yli 15 kilometrin päässä kodista tai työpaikasta (riippuen siitä kummasta matka aloitetaan) ja kestää vähintään kuusi tuntia.

Työmatkan kestäessä useita päiviä, viimeisen täyden matkavuorokauden ylittävästä matkasta korvataan osapäiväraha, mikäli ylitys on 2–6 tuntia ja kokopäiväraha, mikäli ylitys on yli kuusi tuntia. Myös matkalla vastaanotettujen ilmaisten aterioiden määrä vaikuttaa päivärahan suuruuteen: jos työmatkaan sisältyy ilmainen tai työnantajan kustantama ateria (kokopäiväraha / kaksi ateriaa, osapäiväraha / yksi ateria), maksettava päivärahan määrä puolitetaan.

Esimerkiksi jos työmatka on kestänyt 11 tuntia ja työntekijä on saanut matkan aikana yhden työnantajan kustantaman aterian, hänelle voidaan maksaa kokopäiväraha (51 euroa) täysimääräisenä. Mikäli hänellä on ollut mahdollisuus nauttia matkan aikana kaksi ilmaista ateriaa, maksetaan hänelle vain puolet tästä summasta.

Mikäli työntekijälle ei makseta työmatkalta päivärahaa, hänelle voidaan maksaa ateriakorvausta.

Ulkomaan päiväraha

Ulkomaan päivärahan suuruus vuonna 2024 vaihtelee välillä 29–102 euroa (vuonna 2023 31–122 euroa).

Ulkomailla päivärahoja maksetaan kohdemaan mukaan verohallinnon määrittämällä tavalla. Summat perustuvat kunkin maan hintatasoon: alimmillaan päiväraha on 29 € (Pakistan ja Sri Lanka) ja ylimmillään 102 € (mm. Iran, Jemen ja Libanon).

Kaikissa maissa ei ole käytäntöä, jolla kyseisen maan verohallinto määrittäisi ulkomaan päivärahojen arvon. Meillä onneksi on! Vaikka päivärahat eivät ole ylimääräistä palkkiota, saattaa kekseliäin työntekijä onnistua silti säästämään ne muihin tarkoituksiin. Tarina kertoo, että eräs virkamies oli lukuisten eväsleipien ja kahvitermosten avulla säästänyt niin monet päivärahat, että niillä hankittiin lopulta 50-vuotissyntymäpäivänä moottoripyörä! Ehkäpä sekin prätkä toimi lopulta tulevien työmatkojen mahdollistajana.

Ateriakorvaus

Ateriakorvaus on työmatkaan liittyvä korvaus, jonka tarkoitus on kattaa lisääntyneet ateriakustannukset silloin, kun työntekijä on estynyt syömästä tavanomaisella ruokailupaikallaan työmatkan vuoksi.

Vuonna 2024 ateriakorvauksen enimmäismäärä on 12,75 euroa (vuonna 2023 12 euroa). Mikäli ruokailukertoja on kaksi, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 25,50 euroa (vuonna 2023 24 euroa).

Yleensä ateriakorvaus tulee kyseeseen silloin, kun päivärahan maksamisen ehdot eivät täyty tai jos työnantaja ei maksa työmatkasta päivärahaa.

Miten haen työmatkasta korvauksia?

Matkakorvausten saamiseksi on työntekijän tehtävä työmatkasta matkalasku. Matkalaskulta tulee löytyä korvausten perusteet, kuten:

  • matkan kohde sekä alkamis- ja päättymisajankohta
  • ajokilometrit, reitti, ajoneuvo ja lisämatkustajat tarvittaessa
  • matkaan liittyvät kustannukset ja kuitit (esimerkiksi lento- ja junaliput ja hotellikuitit)

Matkasta syntyneet kulut voidaan ilmoittaa yrityksen sopimien käytäntöjen mukaisesti. Joissain yrityksissä tämä tapahtuu vielä paperin, sähköpostin ja excelin avulla, mutta nopeimmin kulujen ilmoittaminen onnistuu helppokäyttöisen kulu- ja matkalaskujärjestelmän avulla.

Esimerkiksi M2 kulu- ja matkalaskujärjestelmässä matkakulujen ilmoittaminen on tehty helpoksi: voit kuvata kuitit suoraan mobiilisovelluksessa ja järjestelmä täyttää kuitin tiedot automaattisesti. Voit lisätä kuitin avoimena liitteenä tai liittää sen suoraan matkalaskulle mobiilisovelluksessa.

Minimoi matka- ja kululaskujen käsittelyyn kuluva aika M2:n avulla.

Tutustu

 

Lue myös nämä blogit